JUDISK MAKT. Lagom till ”förintelsens” minnesdag ger Hédi Fried och Stina Wirsén ut en barnbok med propaganda om judiskt lidande för de allra minsta.

Hédi Fried.

Nu ger den ökända ”överlevaren” Hédi Fried ut sin sedan tidigare utlovade barnbok Historien om Bodri tillsammans med illustratören Stina Wirsén. Boken sägs handla om Frieds egna upplevelser av ”förintelsen” som liten flicka och om hennes hund, Bodri.

— Vi har valt att göra en bok för ganska små barn om detta fruktansvärt tunga ämne. Det var Hédis egen idé att utgå från vänskapen med hennes hund. Det blir mer barnnära på det sättet och lättare för barn att identifiera sig med historien, säger Wirsén.

Det faktum att Hédi Fried i andra sammanhang påstår att hon blev sänd till koncentrationsläger som 20-åring hindrar alltså inte att hon i den här boken ändrar sin berättelse och beskriver sina upplevelser som liten flicka, eftersom det blir mer ”barnnära” på det sättet. Så här skriver Fried i ett avsnitt i boken:

Hédi älskar sin hund Bodri och sin bästa vän Marika. Bandi, Marikas hund, älskar hon också. De klättrar och springer, leker och lever i frihet i den lilla staden de bor i. En dag får de höra talas om en elak man, som har mycket makt, han bestämmer i sitt land och har börjat bestämma över fler länder. Han heter Adolf Hitler.

Wirsén säger att den nya boken kommer att vara en högläsningsbok som riktar sig till barn från sex år och uppåt, och att det är de vuxnas ”skyldighet” att berätta historierna om ”förintelsen” för alla barn.

Boken ges ut som tryckt bilderbok, ljudbok och podd. Redan nu finns även en dramatisering av boken tillgänglig på SR Barnradion som kommer att sändas på minnesdagen den 27 januari.

Källa:
Hédi Frieds barnbok markerar minnesdagen för Förintelsens offer


  • Publicerad:
    2020-01-26 22:25