Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Behöver poliseelever verkligen åka till Auschwitz på studieresor?

Av Gästskribent, 2020-01-27
redaktionen@nordfront.se

OPINION. Arnar Styr Björnsson skriver om hur Akureyri-universitetet på Island planerade att skicka polismän till Auschwitz för att lära dem om ”ondska och hat”.

År 2018 föreslog representanter för fyra partier i det isländska parlamentet förändringar i straffsystemet som skulle göra manlig omskärelse olaglig. Detta till synes oskyldiga förslag orsakade stora diskussioner på Island, och uppmärksammades även av andra länder. Den internationella judiska pressen började gräva upp historien om Island och judarna, och de fann, naturligtvis, att Island inte hade varit så undergivna judarna som de skulle vilja. [Länken går till en engelskspråkig artikel på The Jewish Press.]

De hittade till och med dikter från 1650-talet som skulle bevisa deras tes. Påtryckningarna som följde mot att genomföra den föreslagna lagstiftningen samt det skrala stöd den hade redan från början, ledde till den förutsägbara slutsatsen att ingenting gjordes för att förändra lagen, och lagförslaget kvävdes i det tysta. Detta väcker frågan om detta över huvud taget var ett ärligt försök att ändra lagarna.

Inte långt senare skickade organisationen Chabad den förste rabbinen till Island. Det bor kanske cirka 50 judar på Island som hittills har verkat vara icke-religiösa, tills nu. Det fanns i vilket fall ingen anledning till att ha en rabbin på heltid på Island. Han har också uppdraget att sprida judendom på Island genom offentliga evenemang, och säkerställa att islänningarna ska veta vad hanukkah är för något, fast ingen efterfrågade denna information innan han kom.

Marknadsföring av hanukkah i Reykjavik centrum.

Förra månaden kom nyheten att en kurs på polishögskolan vid Akureyriuniveristetet hade ställts in, där alla blivande polismän numera studerar. Kursen kallades ”Ondska och hat”. Det uttalade syftet med kursen var att hantera ondska och hat baserat på sociologiska teorier, och att utforska ämnet genom frågor som de högerpopulistiska rörelsernas tillväxt, ungdomars medverkan i terrorism som IS, och naturligtvis förintelsen. Nationalism i ljuset av den ökade nationella populismen i Europa fanns också på agendan.

Förbluffande nog skulle en del av kursen hållas i Polen, mer precist i de judiska museet i Oświęcum och inuti lägret Auschwitz-Birkenau. Vilken relevant information för isländska polismän kan hittas på de platserna? Och även om det fanns någon, borde denna troligen ha kunnat hittas på internet eller i böcker, och läras ut på själva högskolan.

Det verkar snarare som att känslomässiga intryck och förankring till särskilda platser och händelser, en sorts inympning, var den egentliga avsikten med denna kurs, som tack och lov inte blev av. Men faktum kvarstår att kursskaparna vid polishögskolan kom på den här idén.

Om dessa händelser har ett samband och har någon sorts bakomliggande logik kan varken bekräftas eller förnekas. Det kan vara så att folk globalt känner av ett ökat judiskt inflytande och omedvetet anpassar sig till deras krav och hot. I vilket fall är Adolf Hitlers profetiska ord lika sanna som någonsin: Davidsstjärnan steg allt högre i samma mån som vårt folks vilja till självbevarelse försvann.

Artikeln är en översättning. Den publicerades ursprungligen på NordicRestistanceMovement.org.


  • Publicerad:
    2020-01-27 13:10