INRIKES Hon föddes i Rumänien och kom efter vistelser i tyskdrivna koncentrationsläger som 21-åring till Sverige och ett 75-årigt yrkesliv som psykolog, författare och föreläsare.

Judinnan och så kallade förintelseöverlevaren Hédi Fried har gått bort, berättar hennes familj för DN. Hon föddes i Sighet, Rumänien 1924 och kom till Sverige 1945 efter vistelser vid koncentrationslägren Auschwitz och Bergen Belsen. I Sverige har hon varit verksam som psykolog, författare och föreläsare. Bland hennes mer kända publikationer märks böckerna Livets pendel, Skärvor av ett liv (1992) samt Frågor jag fått om Förintelsen (2017) vilka båda har kommenterats i Nordfront.

Fried vigde till stor del sitt liv åt att berätta om de oförrätter som hon menade att hennes folk utsatts för, och hon omhuldade det judiska narrativet om ”förintelsen”. På senare år gjorde hon sig även känd för sina angrepp på SD, som hon anklagade för att driva en rasistisk politik med antisemitiska rötter. DN:s judiske chefredaktör Peter Wolodarski hyllar i sin tidning Frieds livsgärning med följande ord:

— Det är en unik röst i den svenska offentligheten som nu tystnat.

Hédi Fried blev 98 år gammal.