INRIKES. Enligt Ekots granskning saknar stora delar av landets viktiga IT-infrastruktur skydd och står helt öppna för attacker.

En granskning utförd av Ekot visar att stora delar av landets IT-infrastruktur inom kommuner, myndigheter och företag är helt öppna för utomstående. Allt från avloppssystem till centraliserade brandlarm saknar det mest grundläggande skydd som lösenord.

Då systemen allt som oftast är uppkopplade till nätet innebär det att vem som helst med vetskap om systemen kan komma åt dem. Om någon exempelvis skulle stänga av ett avloppssystem i en stad kan det snabbt komma att få stora konsekvenser.

— Man kan förstöra systemet eller det som styrs av systemet. I många av de här fallen är det styrsystem som är kopplade till en fysisk sak, säger säkerhetsexperten Robert Malmgren.

Undersökningen hittade allvarliga säkerhetsbrister på såväl Göteborgs som Malmös flygplatser. Även på företaget Agas tankplatser för fordonsgas hittades stora säkerhetsbrister.

Källa:
Samhällsviktiga IT-system saknar skydd


  • Publicerad:
    2017-11-21 10:10