INRIKES. Det verkar råda stor förvirring inom polisen om vad som egentligen är sagt och vad som ska ske. Samtidigt som Dan Eliasson utlovat storsatsningar på terrorbekämpning ställs dessa utbildningar in på flera håll.

I måndags uttryckte sig rikspolischef Dan Eliasson och Mats Löfving, chef för Nationella operativa ledningen, i pompösa ordalag inför framtida satsningar på terrorbekämpningen. 400 miljoner ska tillföras polisen fram till 2020, och utbildning nämns som en av de viktigaste delarna i denna satsning. Här lyfts fortbildning inom taktik och utrustning vid terrorhändelser fram som särskilt prioriterat.

Detta visar sig dock vara en ”sanning” utan förankring i verkligheten. I själva verket har flera av dessa utbildningstillfällen, planerade att äga rum till hösten, ställts in. Särskilt drabbad är Stockholmsregionen.

Christer Palmkvist, tillförordnad förbundsordförande för Polisförbundet, påpekar det märkliga i att rikspolischefen och regionpolischef Ulf Johansson båda sitter i samma ledningsgrupp och ändå inte verkar dra åt samma håll.

— Man undrar om de ens pratar med varandra, säger Palmkvist till SvD.

Han menar vidare att det är viktigt med satsning på fortbildning, då utbildningsbehovet bara växer i skuggan av resursbristen. Många nyutbildade behöver få den här kunskapen.

Utöver detta så minskar samtidigt antalet ingripandepoliser, alltså de som åker ut på 112- larm. Inom Stockholmsregionen har en tiondel av dessa lämnat sina jobb fram till maj i år. Det rör sig alltså om en bemanningskris av stora mått, vilket högt uppsatta polischefer berättat om. Detta är dock en beskrivning som inrikesminister Anders Ygeman vänder sig emot. Han säger tvärtom till SvD i juni i år att det är överord att hävda att polisbristen är akut.

Källa:
Trots terrorlöftet – Polisen skär ned på utbildningar


  • Publicerad:
    2017-07-19 21:25