INRIKES. Statistik visar att polisens utredningsarbete halkar efter allt mer, framförallt vad gäller våldsbrott. Polisen lägger dock stora resurser på att ”utreda” regimkritiska aktioner, samtidigt som man bättrar på statistiken genom så kallade insatser mot missbrukare och trafiksyndare.

Ju dystrare statistik för polisen desto mer tålamod ber rikspolischefen Dan Eliasson om.

Det är den judiska dagstidningen Dagens Nyheter (DN) som har tagit fram nya siffror som visar på en fortsatt dyster utveckling vad gäller polisens utredningsarbete.

Vid det senaste halvårsskiftet låg inte mindre än 145 000 polisärenden öppna, vilket kan jämföras med 142 000 öppna ärenden under förra året och 134 000 för två år sedan.

Även om polisen själva skyller statistiken på ”gängkriminalitet”, som man menar innebär ”svårutredda brott”, så är det tydligt att statistiken har blivit betydligt sämre sedan polisens kritiserade stora omorganisering som inleddes 2015.

Omorganiseringen har som bekant letts av den kontroversielle rikspolischefen Dan Eliasson, som har haft för vana att be sina kritiker att ”visa tålamod” och utlova att det ”snart kommer att vända”.

Hittills i år har antalet ärenden som gått vidare dock ökat något sedan bottenåret 2016, då knappt 80 000 ärenden kunde överlämnas till åklagare.

Enligt DN är antal överlämnade ärenden det mått som polisen själva använder för att mäta sin effektivitet. Detta är framförallt intressant med tanke på att ökningen främst gäller trafik- och narkotikabrott, vilka anses som särskilt enkla brott att lösa och vars uppklarningsstatisk kan manipuleras av polisen genom att exempelvis ha fler trafikkontroller eller göra insatser mot missbrukare – insatser som enligt kritikerna initieras av polischefer som behöver bättra på statistiken, men som varken ökar tryggheten eller minskar brottsligheten.

Samtidigt som allt fler åtalas för trafikförseelser och ringa narkotikabrott [eget bruk av narkotika, reds. anm] så minskar uppklarade utredningar av våldsbrott. Enligt Johan Grenfors, biträdande chef för Nationella Operativa Avdelningen, beror detta på ökad gängkriminalitet.

— Även stöldbrotten är svåra att utreda. Till stor del handlar det om utländska ligor som kommer till Sverige under en begränsad tid och genomför ett stort antal inbrott, berättar Grenfors till DN.

Nyligen meddelade dock polisen att man tror sig ha löst ett brott där någon lindat ett plastband runt en byggnad, bland annat genom att ta fingeravtryck på plastbandet och skicka in det till Nationellt forensiskt centrum (NFC). Tack vare att NFC fick en träff har man nu en misstänkt gärningsman som man nu hoppas kunna hålla förhör med.

Källa:
Polisen hinner inte utreda våldsbrotten


  • Publicerad:
    2017-08-05 10:00