INRIKES. Under första halvåret av 2017 har antalet våldtäktsanmälningar ökat med 16 procent. Siffror som SvD begärt ut från polisen visar att 2 224 anmälningar har gjorts. De flesta av utredningarna läggs dock ner.

Enligt siffror som SvD har begärt ut från polisen visar att bara under det första halvåret av 2017 har antalet anmälningar och våldtäkt och våldtäktsförsök ökat med 16 procent sen i fjol.

Fram till och med den sista maj i år hade 2 224 våldtäkter och våldtäktsförsök anmälts till polisen men de flesta fallen läggs ner. Hittills i år har 1 886 ärenden lagts ned, vilket innebär att det är 13 stycken fall per dag som läggs ner. Vid samma tidpunkt under förra året hade 1 601 lagts ned. Totalt har 297 ärenden gällande våldtäktsfall blivit utredda och överlämnats till åklagare, vilket är 44 fler än förra året.

Enligt en polis från södra Sverige prioriteras våldtäktsutredningar bort för andra mindre allvarliga brott.

— Vi har fler än 80 våldtäktsärenden som ingen ens har hunnit titta på. I stället utreder vi personer som har kört mot rött eller kraschat in i en stolpe, säger polisen till SvD.

Att större brott som exempelvis våldtäkt prioriteras bort för mindre allvarliga brott kommer i samband med att halvårsbokslutet inom polisen inom kort ska redovisas till rikspolischefen Dan Eliasson, där både han och inrikesminister Anders Ygeman har krävt förbättrade utredningsresultat.

Internt inom polisen ska detta kallas för ”old style”, vilket innebär att de satsar på kvantitet istället för kvalitet. Flertalet källor inom poliskåren runtom i Sverige har berättat för SvD att pressen uppifrån om att leverera resultat har lett till att de har fått direktiv om att prioritera de lättutredda brotten.

Det är framförallt genom att utreda enkla brott, som till exempel ringa narkotikabrott och trafikbrott, som polisens statistik blivit bättre.

Stina Holmberg på Brottsförebyggande rådet (BRÅ) menar att polisen måste göra en medveten prioritering när de utreder brott.

— Det är dåligt att vänta med en utredning, både sett till effektivitet och för brottsoffrets skull. Om personen anmäler efter mycket vånda är det viktigt att det händer något och att polisen tar tag i det, säger hon.

I slutet av maj fanns det dock sammanlagt 1 701 pågående våldtäktsärenden hos Polismyndigheten, vilket är en ökning med 22 procent sedan förra året.

Undersökningar visar dessutom att endast 10 – 20 procent av alla våldtäkter anmäls, vilket skulle innebära att det kan komma att begås uppemot 50 000 våldtäkter i Sverige under 2017.

Källa:
Polisens facit: 13 nedlagda våldtäktsärenden – per dag
Högt mörkertal vid våldtäkter – varför anmäls så få våldtäkter?


  • Publicerad:
    2017-06-16 19:25