INRIKES. Regeringen vägrar låta BRÅ göra en ny studie som bekräftar att invandrare står för merparten utav brott i Sverige. Trots krav från politiker tillåts ingen utreda eller presentera uppdaterad statistik sedan studien 2005.

Ökningen av invandrare har också lett till en ökning av anmälda brott under samma tid. Källor: SCB och BRÅ. Klicka för större bild.

I Sverige förs idag inte regelbundet statistik över brott och ursprung, trots att allt fler undersökningar och rapporter bevisar att invandrarna är mer brottsbenägna än etniska svenskar.

Redan 2005 beräknades att utländskas kriminalitet låg 150 procent högre än svenskarnas och brottsbenägenheten var hög oavsett om man kommit till Sverige eller föddes här.

Ser man tillbaka på tidigare analyser kan man även se att invandrarna har ökat i den andel som står för hög kriminell aktivitet.

Vissa typer av brott har som bekant blivit allt vanligare, så som grova gruppvåldtäkter, bildbränder, terrorattacker och attacker mot de som arbetar för att skydda och hjälpa Sveriges medborgare.

Regeringen vill istället påstå att det handlar om socioekonomiska faktorer som gör gruppen överrepresenterad och att vi som samhälle behöver fokusera på hur vi ytterligare kan hjälpa utlänningarna istället för att ”peka ut dem” i studier.

Trots att myndigheter framhärdar i att inte presentera denna typ av statistik så finns det privata initiativ som delvis har gjort jobbet åt dem. På sidan gangrapesweden.com har man sammanställt statistik kopplat till bland annat etnicitet när det kommer till bland annat gruppvåldtäkter och grova våldtäkter.

Källor:
Krav på att Brå tar fram statistik över brott och ursprung
Därför vägrar regeringen utreda invandrarnas brottslighet


  • Publicerad:
    2017-07-12 21:40