INRIKES. Nyligen kom det ut en ny rapport från polischeferna där det stod att det nu finns 61 områden i Sverige som anses vara ”utsatta”. I dessa områden befinner det sig 5 000 kriminella samt 200 kriminella nätverk. Polisen hoppas nu kunna stävja kriminaliteten bland annat genom ökad kameraövervakning, ”hemlig dataavläsning” samt hårdare straff.

Nordfront skrev föregående vecka om att det har tillkommit ytterligare 8 ”särskilt utsatta” områden i landet, vilket nu uppgår till totalt 23 stycken. Enligt en ny rapport från rikspolischefen Dan Eliasson samt Mats Löfving som är chef för den Nationella operativa avdelningen (NOA) finns det nu totalt 61 ”utsatta” områden i landet, innehållandes 5 000 kriminella personer samt 200 kriminella nätverk. Polisen har även sett en ”oroande utveckling” i andra delar av landet, inte bara i storstädernas förorter.

”Utsatta” områden kännetecknas av hög kriminalitet, hög arbetslöshet, många socialbidragstagare samt många invånare med invandrarbakgrund. Det gemensamma för områdena är att tryggheten för de som bor där, de som uppges vilja göra rätt för sig genom att arbeta och studera, i alltför hög grad påverkas av mord och skjutningar på allmänna platser, våldsamma upplopp, angrepp på blåljuspersonal samt öppen narkotikaförsäljning.

Möjligheten att överhuvudtaget kunna se någon förändring inom dessa områden uppges också att ta ”många år” och planen för att få bukt på den ökande kriminaliteten ska bland annat vara genom att tillsätta mer resurser, utdela hårdare straff, använda sig mer av forskningsbaserade metoder samt införa en ökad kameraövervakning. Några av de viktigaste önskemålen är också att få möjlighet till hemlig dataavläsning samt fortsatt tillgång till datalagring.

”Sammantaget uppskattar vi att det finns cirka 5.000 kriminella aktörer och 200 kriminella nätverk i dessa områden. Och de riskerar att bli fler. Sverige behöver en nationell och långsiktig kraftsamling för att vända utvecklingen. Vi kommer nu att intensifiera dialogen med berörda samhällsaktörer och se till att tillsammans skapa handlingsplaner för samtliga 61 områden. Polisen kan inte ensam lösa situationen i de utsatta områdena, men med samhällets gemensamma insatser kan vi göra stor skillnad”, går det bland annat att läsa i rapporten.

Källa:
”5 000 kriminella och 200 nätverk i utsatta områden


  • Publicerad:
    2017-06-21 14:00