DANMARK. Danmark går vidare med planeringen av ”Gettopaketet” som förra året lanserades som ett sätt att få bort landets problemtyngda invandrargetton. Målet är att landet år 2030 inte ska ha kvar några problemtyngda invandrarområden.

Danmark vill ha bort alla getton till år 2030. Genrebild. Foto: (CC0 1.0).

Danmarks regering fortsätter planeringen med att ta bort landets invandrargetton. Förra året i april introducerades det så kallade ”gettopaketet”, varigenom man hoppas kunna undvika en situation liknande den i Sverige.

I Sverige finns enligt polisen 60 getton – som i Sverige fått den mer politiskt korrekt klingande benämningen ”utsatta områden” – med tusentals kriminella personer och hundratals kriminella nätverk.

Via ”Gettopaketet” med 22 punkter är målet att Danmark år 2030 inte ska ha kvar något av landets invandrarområden. Detta ska genomföras bland annat genom att brott som begås i förorten ska bestraffas dubbelt upp jämfört med övriga landet och att personer med jobb och längre utbildning får förtur till bostäder i problemområdena.

Andra åtgärder är att de som väljer att bo i invandrartäta områden ska få halverat socialbidrag. Förskolor ska inte få ha mer än 30 procent barn från invandrargetton samt kommer landet att lägga miljarder på att bygga nya bostadsområden samtidigt som de gamla rivs eller renoveras.

Det kan bli så många som 11 000 personer som kommer att behöva flytta under kommande år och 5 500 personer temporärt byta bostad medan deras hem renoveras. I Danmarks största getto Vollsmose kan 1 000 bostäder komma att rivas.

Danmarks bostadsminister Kaare Dybvad säger att även om många kommer att behöva flytta så är det inte frågan om att tvinga människor från sina hem. Normalt sett finns en utflyttning om 8-12 procent per år och dessutom har många korttidskontrakt vilket gör att det i slutänden blir färre än 11 000 som kommer att behöva flytta.

Det är bostadsbolagen som har uppgiften att hitta nya bostäder till de boende.

— Nu handlar det om att göra det så skonsamt som möjligt och med respekt för den enskilda människan så att folk känner sig så trygga som möjligt, säger Bent Madsen, chef för bostadsbolaget BL.

Källa:
11.000 kan tvingas flytta när Danmark river getton


  • Publicerad:
    2019-11-26 15:00