INRIKES. Vänsterpartiet vill under en tioårsperiod slösa bort 44 miljarder kronor på ”utsatta områden”. Kommuner i landet som uppfyller kriterierna kommer då att kunna söka bidrag för att försöka ”få bukt” med problemen.

Under onsdagsförmiddagen höll Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt pressträff i riksdagen. Då berättade han att de under en tioårsperiod vill satsa 44 miljarder kronor på ”utsatta områden”, så kallade no-go-zoner. Dessa områden kännetecknas bland annat med lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, socioekonomisk utsatthet samt låg utbildningsnivå.

— Det finns områden i Sverige som politiken svikit. Alla har inte samma chans i Sverige. Många har inget jobb, ingen utbildning, fastigheter förfaller. Det är deras tur. Vi ska satsa på dem för att lyfta dem, säger Sjöstedt.

Vänsterpartiet vill att ”satsningen” ska starta redan nästa år och kommer att kräva i budgetförhandlingarna med regeringen att det ska avsättas en miljard kronor till avstampet. Vidare vill de att det år 2019 ska avsättas tre miljarder kronor och år 2020 vill de att beloppet ska öka till fem miljarder kronor för att därefter ligga kvar på fem miljarder kronor om året.

Pengarna ska kunna sökas av kommuner och användas i exempelvis förorter eller andra områden som uppfyller kriterierna. Kommunerna kommer sedan själva att få avgöra hur pengarna ska förvaltas på ”bästa” sätt. Finansieringen tänker Sjöstedt ska komma via omfördelningar i skattesystemet, till exempel genom en höjning av fastighetsskatten eller från ett avskaffande av rut-avdraget samt ränteavdraget.

Källa:
Jonas Sjöstedt: ”Jag tror att Alliansen ångrar sig”


  • Publicerad:
    2017-08-17 21:50