INRIKES. En nyutvecklad app ska hjälpa mobilanvändare i Norden att undvika områden som ockuperats av kriminella invandrare.

Med hjälp av detaljerad information, helt ner på gatunivå, har den nyligen lanserade danska säkerhetstjänsten Klriti utvecklat ett program till mobiltelefoner som ska hjälpa nordbor att undvika farliga områden i Sverige.

Appen baseras på en algoritm som utvärderar säkerheten i städer runtomkring Sverige. Datan baseras på cirka 170 000 offentliga händelserapporter som samlats in av den svenska polisen. Dessa blir sedan analyserade och tilldelas sedan ett så kallat säkerhetspoäng som ska hjälpa användaren att få en bättre bild av stadens säkerhet.

Enligt ett pressmeddelande är syftet med tjänsten att ge medborgarna användbar information och för att informera användarna om lokal kriminalitet eller om brott begåtts på specifika platser.

Klriti säger sig kunna ge användaren en komplett översikt över händelser som inträffat i ett område och att tjänsten ger omedelbar information om brott som polisen har rapporterat i regionen inom loppet av de senaste 14 dagarna.

Målet är enligt Klritis grundare att först utvärdera responsen av programmet i Sverige och att de därefter kan komma att lansera tjänsten i Norge och Danmark.

Källor:
New app warns of Swedish no-go zones
Ny app advarer mot svenske «no-go»-soner


  • Publicerad:
    2017-02-06 08:20