INRIKES. Enligt en nyligen utförd undersökning bland Skånes mindre kommuner har massavhoppen slagit hårt mot länet och befolkningen upplever inte längre att polisen är närvarande på gatorna.

En ovanlig syn utanför de mest mångkulturella storstäderna.

En ovanlig syn utanför de mest mångkulturella storstäderna.

Region Skåne har låtit göra en enkätundersökning bland länets kommuner. I enkäten frågade man hur polisens arbete upplevs i länet och bland annat i Svedala kommun menar man att polisen saknas helt.

— Jag ser aldrig några poliser här fast jag är mycket ute och går. Det har blivit mycket svineri i centrum, glasskärvor och cyklar överallt, säger Gert Ahlberg som bor i tätorten Svedala.

Även kommunalrådet i Svedala, Linda Allansson Wester, är skeptisk mot hur polisen hanterar regionen och menar att man inte ens skickar patruller till orten.

— Ringer man 114 14 för att ge ett tips och vill ha en polis som kommer hit så tyvärr, vi är inte ett prioriterat område, säger hon.

Enligt enkäten, som nu presenterats för regionstyrelsen, menar de flesta av de tjugofyra kommunerna som svarat att man upplever mindre polisiär närvaro. En försämring som har skett det senaste året.

Samtidigt som de mindre kommunerna i Skåne förlorat sina poliser upplevs till exempel Malmö som ett polistätt område.

— Jag kan tycka att Malmö som stad är relativt polistät ändå, säger polismästaren Stefan Sintéus.

Samtidigt som polisen inte syns till på gatorna var anledningen till den ökände polischefen Dan Eliassons omorganisation just att polisen skulle komma närmare medborgarna. Omorganisationen inom polisen har fått skulden för det senaste årets massavhopp från polisyrket.

Källa:
”Skånska landsbygden nedprioriteras av polisen”


  • Publicerad:
    2016-10-24 20:45