Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Antalet födslar fortsätter minska

Statistiska Centralbyrån ”slår larm” om det låga antalet nyfödda barn. Forskare och statistiker förvirrade om orsaker till problemet.

WWF: 68 procent av världens djur har försvunnit – på bara 46 år

NATUREN. En rapport visar att populationerna av däggdjur, fiskar, fåglar, reptiler och amfibier har minskat med i genomsnitt 68 procent mellan 1970 och 2016. Skogsskövling och exploatering som drivs av överbefolkning, ökad global handel och konsumtion pekas ut som huvudanledningar.

Ny befolkningsrapport spår kraftigt ökad migration från Afrika

DEMOGRAFI. En ny uppmärksammad studie visar att befolkningen i Västvärlden, Asien och Latinamerika kommer att minska fram till år 2100, men att befolkningen i Afrika söder om Sahara kommer att tredubblas under samma tid.

Överbefolkning i arabvärldens folkrikaste land

UTRIKES. I det redan överbefolkade Egypten ökar befolkningen allt snabbare, trots att en tredjedel av invånarna lever under fattigdomsgränsen.

Professor: Det pågår en tyst befolkningsrevolution i Sverige

INRIKES. Flykten från landsorten och små kommuner till städerna kommer att fortsätta och Sverige kommer att få en annan indelning i en nära framtid, menar en professor i statsvetenskap.

Efter massavhoppen – nu får brandmännen göra polisens jobb

INRIKES. Efter att den ökände Dan Eliasson tillträdde som chef inom polismyndigheten har ett stort antal poliser, både från inre och yttre tjänst, sagt upp sig i protest. Nu har det gått så långt att brandkåren får utföra polisens uppgifter.