UTRIKES. I det redan överbefolkade Egypten ökar befolkningen allt snabbare, trots att en tredjedel av invånarna lever under fattigdomsgränsen.

I Egypten, som är arabvärldens folkrikaste och Afrikas tredje folkrikaste land, föds 5 000 människor varje dag. Landets befolkning uppgår idag till 100 miljoner och beräknas vara 128 miljoner år 2030. Ändå finns landet inte idag med på listan över världens folkrikast stater.

FN:s World Population Prospects 2019 beräknar dock att Egypten tillsammans med Kongo-Kinshasa, Etiopien och Tanzania år 2100 kommer att peta länder som Brasilien, Bangladesh, Ryssland och Mexiko från denna lista. Landets överbefolkning orsakar redan idag stora problem – en tredjedel av landets befolkning beräknas leva under fattigdomsgränsen.

Myndigheternas lama åtgärder för att stävja denna utveckling har bestått i propagerande för tvåbarnsfamiljer samt erbjudande om billiga preventivmedel. Inget av dessa förslag har synts vinna gehör hos landets befolkning.

Intressant att notera i sammanhanget är att varken landets myndigheter eller globala organ har hörts argumentera för sterilisering eller barnlöshet – metoder som vitt propageras för i västvärlden för att stävja den förmenta globala klimatkrisen – som lämpligt att tillämpa för detta folk.

I FN:s Global Compact for Migration framgår vidare att detta globalistorgan ser massmigration till västvärlden, med folkutbyte som följd, som lösningen på problemen med överbefolkning i tredje världen.

Källa:
Egypten vill se färre barn: ”Två räcker”


  • Publicerad:
    2020-02-16 21:05