FOLKMORD. Färsk statistik från SSB visar att födelsetalet i Norge rasar och är historiskt låg. Massinvandring är lösningen på problemet, menar en ”forskare”.

Allt fler norskar får färre barn och man måste tillbaka till 1985 för att hitta ett lika dåligt födelsetal som första kvartalet av 2018. Detta visar färska siffror från Statistisk sentralbyrå (SSB). Som om inte det vore nog så ökar befolkningen på grund av massinvandringen.

Invandringen var under första kvartalet mycket större än födelsetalet och låg på cirka 13 300. Födelsevärdet (antal födda minus antaldöda) låg på den historiskt låga siffran 1700*. Fenomenet är inte något nytt och är något som har pågått under en lång tid. Födelsetalet under första kvartalet år 2017 på 2 400 och under 2016 hamnade siffran på 3 500.

Fenomenet är inte hellt unikt för Norge men är något som går igenom hela Europa. Det europeiska snittet låg under 2017 på 1,58 barn, medan i Norge låg det på 1,62. Professor Halvor Mehlum vid Universitetet i Oslo påpekar det uppenbara när han till E24 säger att antalet personer kommer att sjunka eftersom det föds färre än två barn per föräldrapar.

— Om födelsetalen går ner till mindre än två barn per barn så kommer folkantalet att sjunka och det kommer alltid att vara fler äldre än unga, säger han och tillägger att skattetrycket kommer att öka dramatiskt för de som arbetar.

Att det norska folket på sikt skulle dö ut tycker Mehlum inte är särskilt problematiskt, snarare positivt. Mehlum pekar på golbal överbefolkning och särskilt i afrikanska länder och han menar att det är dumt med för många personer på ett ställe och få personer på ett annat. Mehlum menar därför att en ökad massinvandring är lösningen, alltså att det norska folket ersättsmed invandrare.

Utöver ökad massinvandring menar Mehlum att man kortsiktigt kan lösa delar av problemen med att ta bort pensionsåldern så att norrmän kan arbeta några år extra och dra in mer skattepengar för finansiera sin egen undergång.

*Vad SSB kategoriserar som ”norska barn” är oklart men man kan anta att det gäller norska medborgare. Deta faktiska antalet etniskt norska barn som föda är därmed att anta i realiteten ännu lägre.

Källa:
Fødselsraten i fritt fall – «eksperter» jubler og vil ha økt innvandring


  • Publicerad:
    2018-05-25 09:20