INSÄNDARE. Anders Möller har skrivit en insändare om skillnaden mellan verkningslös ”kulturnationalism” och den biologiska världsåskådningen nationalsocialism som Nordiska motståndsrörelsen står för.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Detta är en uppmaning till alla som ännu inte förstått den nationalsocialistiska åskådningens styrka och nödvändighet för den kommande segern. Den som inte förstår rasfrågan förstår inte kulturfrågan (civilisationers uppgång och fall), och den som inte förstår kulturfrågan förstår ingenting. Endast den som är rasmedveten och identifierar sig med sitt folk kan frambringa den eld och kampvilja som behövs för att krossa normen och relativismens falska barriärer och göra det som är nödvändigt för att säkra vårt folks överlevnad och frihet.

För ser vi inte oss själva i våra förfäder och kommande generationers led så vet vi inte vilka vi är och vilka vi kan bli. För i likhet med livet så måste vi finna vår plats i det större och förstå vilka vi är, varför det är en högre mission att värna om vårt folk. För tas inte varje skymf och förnedring mot vårt folk som en personlig oförrätt och hot mot vårt folks existens och identitet så har man inte förstått allvaret med den nationella kampen – vad vi lever och kämpar för, ja vad som står på spel och väger i civilisationens vågskål.

LÄS OCKSÅ: Nationalism vs. invandringskritik

Vi måste förstå vår ras och civilisations storhet, dess fantastiska historia och skapelse som alla européer är en del av, för att vilja försvara dess fortsatta resa och se till att dess ljus aldrig någonsin släcks. För den rotlösa själ som berövats denna insikt kommer aldrig att känna hotet, vreden och sorgen över att förlora vår nation och essensen av vad vi är.

När vi européer förstår detta så kommer vi att bli en en ostoppbar kraft som inga påhittade barriärer kommer att kunna stoppa. När vi slutar be om ursäkt för vilka vi är och slår oss fria från våra mentala bojor och reser oss upp från avgrundens djup så kommer vi att avancera till oanade höjder som ännu inte har skådats. Vi kommer då sträva efter sinnet och kroppens överhöghet i harmoni med vår natur och den högre tankens idealism som är oss given.

Det är dags att agera och vandra sida vid sida med folkfränder för folkgemenskap och det nya Norden som vi kommer att bygga, där trygghet, enighet och harmoni kommer råda!

Denna vår uppgift och mission är så storslagen och vacker att alla offer för dess förverkligande är en ära och plikt. För vår ras och folks välgång och lycka är allt, ett mål vi aldrig någonsin kan ge upp. Inga eftergifter som hotar vårt folks överlevnad och högre mission får
accepteras. Vi måste säkra existensen av vårt folk och framtiden för våra vita barn. Något annat kommer bara att leda oss halvvägs och föra oss på villovägar där vi desperat kommer att försöka undvika det självklara: Att det är ras och etnicitet som skapar kultur och det livsmönster som formar de olika folkens kollektiva beteende, religion, tradition, seder och normer. Att låtsas som att kultur är en skapelse utan hem är som att förneka att vi är produkten av våra föräldrars gener.

En kulturnationalism utan etnisk grund är i slutändan dömd att misslyckas, då dess kärna är den ras och etnicitet som den så ivrigt förnekar. Försöket att spegla sig i makten och normens ljus genom att följa ett förlegat egalitärt paradigm där genetik aldrig har betydelse förutom när européer skall skrämmas till underkastelse och skuld leder ingen vart och urholkar på sikt det man vill bevara: rasen, civilisationen och folket.

Vi är ingen social konstruktion, vi är en biologisk konstruktion. Är man omedveten eller rädd för denna eviga och naturgivna sanning så kommer man att ”gå likt katten kring het gröt” och undvika det uppenbara svaret som finns mitt framför oss, för att istället bara påpeka yttre faktorer som invandrarnas överrepresentation gällande kriminalitet såväl att islam skulle vara det största och enda problemet med elitens mångkulturalism.

En kulturnationalism utan etnisk grund är i slutändan dömd att misslyckas, då dess kärna är den ras och etnicitet som den så ivrigt förnekar.

Man vill ju inte som tolerant europé ta bladet från munnen och bedöma andra än den egna rasen och folkgruppen” – men bortom modernismens plattityder och floskler, bortom nymarxistiska och liberala förklaringsmodeller baserade på ”vit rasism” och ”socioekonomisk situation” så finns kultur och den underliggande ras och etnicitetsfrågan som döljs med bortförklaringar grundade i ideologiska villfarelser som inte erkänner människans olikhet och särart – vilket förstås bara skjuter upp vårt folks undergång och skapar en falsk känsla av trygghet och tro att man har löst frågan.

Sanningen är att endast en ytlig del av problemet har blivit exponerat och hanterat. Du måste ställa dig frågan, folkfrände: Kan vi lösa problemet och finna svaret om vi inte erkänner och ser sanningen som den är? Kan vi lita på ”ledare” och politiker som inte förstår eller vill se denna uppenbara sanning? Som med idiotens envishet fortsätter samma politik och väg som fört oss till vägs ände. Har du som jag sett bortom fiendens falska spel och insett att mediekonglomeratens tillåtna samtal och diskurs aldrig kommer ge oss friheten? Då är det dags att bli en del av framtidens folkgemenskap och gå med i Nordiska motståndsrörelsen som förstår rasfrågan och den
den allvarliga situation som Sverige befinner sig i.

När vi slutar be om ursäkt för vilka vi är och slår oss fria från våra mentala bojor och reser oss upp från avgrundens djup så kommer vi att avancera till oanade höjder som ännu inte har skådats.

Motståndsrörelsen tänker inte bara stoppa massinvandringen och avveckla mångkulturen, utan även påbörja den nödvändiga repatrieringen av främlingar som på sikt hotar vårt folks överlevnad.

Med samma kärlek till folket kommer Motståndsrörelsen att bryta Sverige loss från de monetära och politiska institutioner som driver på Europas folkutbyte och som utmynnar i ett kallsinnigt beräknat folkmord på européerna. De som kritiserar denna världsåskådning är de vars vekhet kommer skänka oss segern då de inte har förstått frågans natur. Dessa kommer därför aldrig göra det som krävs för att rädda vårt folk, då de saknar elden i deras själ och hjärta för denna civilisationskamp på liv och död. Vi är mer än modeord och abstrakta idéer, mer än summan av gårdagens tankeströmning: vi är européer och vi är nordbor! Svenskar, hör moder Sveas kall. Vårt folk och nation lider, det är dags att agera och vandra sida vid sida med folkfränder för folkgemenskap och det nya Norden som vi kommer att bygga, där trygghet, enighet och harmoni kommer råda!

Anslut idag och var med och skapa ett nytt Norden för det nordiska folket!

/Anders Möller


  • Publicerad:
    2017-05-20 21:17