DEMOGRAFI Enligt en opinionsundersökning gjord i Frankrike vill en tredjedel av landets kvinnor aldrig ha barn. En av anledningarna som anges är ”rädsla för klimatförändringar”.

Ifop-institutet genomförde nyligen en opinionsundersökning med kvinnor och flickor i Frankrike i åldern 15 år och uppåt. Enligt den vill en tredjedel av kvinnorna i ”fertil ålder” – vilket definieras mellan 18 – 49 år – aldrig ha barn, skriver Breitbart.

Bland de som uppgav att de aldrig vill ha barn säger 50 procent att det inte är essentiellt för den ”personliga utvecklingen”. 48 procent menar att de inte vill åta sig ansvaret som det innebär att sätta ett barn till livet.

Bland de kvinnor som stödjer Frankrikes miljöparti uppgav hälften att de aldrig vill ha barn, och ”rädsla för klimatet” var en vanlig anledning bland dessa kvinnor. Men bland de som röstar på Nationell samling uppgav en majoritet att de vill ha barn.

Arbetarklasskvinnor uppgav också i mycket högre utsträckning att de vill ha barn än välutbildade kvinnor och kvinnor i chefspositioner.

Enligt Breibart har Frankrike bland de högsta födelsetalen i Europa, samtidigt som de har sjunkit de senaste åren och ligger stadigt under 2,1 barn per kvinna – siffran som är nödvändig för att en befolkning inte ska minska.