DEMOGRAFI. En ny uppmärksammad studie visar att befolkningen i Västvärlden, Asien och Latinamerika kommer att minska fram till år 2100, men att befolkningen i Afrika söder om Sahara kommer att tredubblas under samma tid.

Länderna i norr, och även jättarna Kina och Indien, kommer att se kraftigt fallande folkmängder medan Afrika fortsatt spås växa kraftigt. Nigeria kommer att ensamt bli större än hela Europa till folkmängd räknatår 2100. Diagram: The Lancet

Vid nästa sekelskifte väntas Sverige ha drygt 13 miljoner invånare. Detta enligt beräkningar i en stor befolkningsstudie som publicerades förra veckan i en uppmärksammad artikel i tidskriften The Lancet. Bakom studien ligger en forskargrupp på Washington-universitetet i Seattle.

— Om du tittar globalt så ser vi en ökning på två miljarder människor fram till 2064, därefter ett fall på en miljard. Så ser vi stort på det så kommer världens befolkning att sluta på en miljard över dagens siffra, säger professor Stein Vollset, som lett den amerikanska studien.

Studien visar att barnafödandet minskar dramatiskt, inte bara i Västvärlden utan även i Asien och Latinamerika. Det är vedertaget att när antalet födda barn per kvinna går under 2,1 så minskar befolkningen i området.

Kina står för det mest häpnadsväckande fallet i prognosen – dagens 1,4 miljarder invånare väntas halveras till drygt 730 miljoner. Medan ett land som Nigeria, som i dag har drygt 200 miljoner invånare, kommer att fyrdubblas i storlek och bli världens näst största land efter Indien.

Vid slutet av seklet, år 2100, kommer Europa att ha betydligt färre än en miljard invånare. Inklusive Ryssland spås vårt hörn av världen bebos av knappt 600 miljoner invånare (mot dagens närmare 800 miljoner).

I Asien kommer folkmängden att först öka för att sedan sjunka tillbaka till dagens fyra miljarder invånare, och Afrika väntas öka från dagens 1,4 miljarder till 3,5 miljarder invånare.

Studien har finansierats av Bill & Melinda Gates Foundation. De politiska slutsatser som dras i rapporten är att migrationen från Afrika till övriga världen måste öka kraftigt de kommande 80 åren.

Författarna menar att en åldrande befolkning i Västvärlden och Asien kommer att skapa ekonomiska problem där. Några ansträngningar för att stimulera ökat barnafödande i de länderna föreslås inte.

Samtidigt nämns ingenting om hur den branta befolkningsökningen i Afrika skulle kunna minskas.


  • Publicerad:
    2020-07-23 16:40