FOLKUTBYTET. Slovakiens största nationalistiska parti verkar för en åtstramning av reglerna för aborter. Partiet har tvingat Slovakiens regering att anta en familjepolitik som kan gynna barnafödande.

Det nationalistiska partiet Folkpartiet Vårt Slovakien (LSNS), har i Slovakiens parlament länge drivit frågan om ett abortförbud.

Bakgrunden är att befintlig slovakisk lagstiftning tillåter abort utan att krav på skäl ställs.

Så här kommenterar parlamentsledamoten Milan Uhrik, vice ordförande i LSNS, den rättsliga situationen:

Att erhålla ett officiellt godkännande att döda ditt ofödda barn är till och med lättare att att få ett formellt tillstånd att fälla ett träd i din egen trädgård.

Hemsidan för organisationen Europa Terra Nostra (ETN) resonerar i en artikel om konsekvenserna av denna lagstiftning:

Sedan lanseringen av bolsjevikernas abortlag har uppemot 1 260 000 ofödda barn aborterats – det vill säga mördats – bara i den slovakiska republiken.

Detta utgör nästan en tredjedel av Slovakiens nuvarande folkmängd. Givet den demografiska situationen med en åldrande europeisk befolkning är det en katastrof att abortkliniker fylls av europeiska kvinnor medan förlossningsavdelningar däremot är sprängfyllda av immigrantkvinnor.

För att erbjuda rättsligt skydd åt dem som inte kan försvara sig själva har LSNS startat pro-livet-kampanjen ”Ofödda liv” som bland annat ett upprepat antal gånger inlämnat ett förslag till Slovakiska Republikens Nationella Råd på hur man kan skärpa kraven för att abort ska få genomföras.

LSNS:s förslag innebär att abort tillåts i tre sorters fall:

  •  Graviditeten har orsakats av en våldtäkt.
  •  Graviditeten hotar den gravida kvinnans liv.
  •  Fostret har irreparabla genetiska defekter.

LSNS vann inte parlamentarisk majoritet i valen i våras. Emellertid var trycket från den nationella oppositionen tillräckligt stort, inte bara för att tvinga några medlemmar av regeringskoalitionen – trots allvarliga politiska sanktioner – att stödja LSNS:s förslag om en förändring av abortlagstiftningen, utan även för att tvinga regeringen att utarbeta ett förslag på hur man kan finansiera ett moderskapsbidrag som betalas ut även under graviditeten.

ETN kommenterar:

Denna reform skulle kunna leda till att gravida kvinnor inte väljer abort av ekonomiska skäl. I ljuset av detta har ändå partiets upprepade och outtröttliga drivande av dessa frågor åtminstone lett till en förbättrad familjepolitik. Kampen mot abort kommer inte desto mindre att fortsätta, för ofödda liv spelar roll!


  • Publicerad:
    2020-07-31 20:30