UTRIKES. Kontrakten på färska, aldrig nedfrysta aborterade människofoster slöts mellan myndigheten och abortorganisationer.

Perrin Larton beställer och betalar för färska människofoster. Oftast plockas fostren ut i delar, men ”ibland faller de bara ut” innan de skördas på material. Skärmbild: Center for medical progress, USA.

Judicial Watch i Washington D.C. har fått dokument från det amerikanska livsmedels- och läkemedelsverket (FDA) som påvisar illegal handel med aborterade människofoster.

Under åren mellan 2012 och 2018 tecknades åtta kontrakt med Advanced Bioscience Resources (ABR) för att förvärva ”färska och aldrig frysta” foster aborterade under de första och andra tremånadersperioderna. Fostren användes för att utveckla skapandet av ”humaniserade möss” (HM) i pågående forskning.

HM används i detta sammanhang för att forska på och försöka förbättra människors immunförsvar.

ABR samarbetar med hjälporganisationen Planned Parenthood (PP), en icke vinstdrivande organisation som hjälper kvinnor att göra abort och som lobbar för att utöka aborträtten i USA. ABR är också listat som icke vinstdrivande.

Federal lag i USA förbjuder kommersiell handel med foster.

Perrin Larton är en av de inköpare av mänskliga foster som nu visat sig betala pengar till PP för färska foster.

Förra året vittnade Larton under ed och erkände då att det även händer att man dissekerar intakta spädbarn, på vilka hjärtat fortfarande slår.

I september 2018 avslutade FDA ett kontrakt med ABR eftersom man slutade lita på att organisationen inte bedriver illegal handel med aborterade foster från ABR:s anslutna människorättsorganisationer, som dessa erhåller från kvinnor de hjälper att fatta beslut om – och utföra – aborterna.


  • Publicerad:
    2020-07-07 11:05