ABORT 43 miljoner aborter utfördes enligt Worldometer i världen under 2021 – vilket förklaras utgöra drygt 42 procent av samtliga dödsfall. Det är sedan tidigare känt att aborter är särdeles vanligt förekommande i vita samhällen.

Abort ska under 2021 ha varit den ledande dödsorsaken globalt med sina närmare 43 miljoner foster dödade i livmodern.

Den 31 december 2021 hade nämligen enligt referenswebbsidan Worldometer (Wm) 42,6 miljoner aborter utförts under det året, medan 8,2 miljoner dog av cancer, 5 miljoner av rökning, 1,7 miljoner av HIV/AIDS, 2,3 miljoner i trafikolyckor och 1 miljon av självmord.

När Wm slår samman antalet dödsfall av andra orsaker än abort får man siffran 58,7 miljoner, vilket enligt statistiken skulle innebära att aborter förra året utgjorde drygt 42 procent av samtliga mänskliga dödsfall.

Som en jämförelse är WHO:s siffra för antalet dödsfall i/av corona 2021 3,5 miljoner.

Worldometer har av American Library Association (ALA) utsetts till en av de allra mest tillförlitliga kostnadsfria referenswebbsidorna.

Siffran för antalet aborter i världen årsvis baserar man på WHO:s statistik.
Globalt översteg enligt Wm antalet dödsfall av abort under 2021 dem av cancer, malaria, HIV/AIDS, rökning, alkohol och trafikolyckor tillsammans.