INRIKES. Miljarder människor kan tvingas lämna den globala södern på grund av klimatförändringar, enligt en artikel från SVT.

SVT utmålar i två artiklar en pågående global temperaturhöjning som sägs förorsaka strömmar av ytterligare miljarder ”flyktingar” från den globala södern mot västvärlden.

I artikeln från den 5 maj hävdar man att temperaturen i hela världen konstant höjs, vilket om 50 år ska leda till ”att en tredjedel av världens befolkning tvingas fly från värmen”. Man hänvisar här till data presenterade av några forskare från Kina, USA och Europa.

För närvarande är de varmaste områdena i världen antingen inte befolkade alls eller också glesbefolkade. Men enligt den här forskningen kommer befolkningsökning i kombination med höjd medeltemperatur de kommande femtio åren i ökad utsträckning framtvinga ett befolkande av mycket varma platser.

— För varje grad som jordens medeltemperatur stiger riskerar ytterligare en miljard människor tvingas in i ett extremt varmt klimat, menar till exempel professor Marten Scheffer.

En fortsatt global temperaturhöjning i nuvarande takt kommer enligt studien leda till ”extrem hetta” i tätbefolkade områden i Afrika, Asien och Sydamerika. För Scheffer är massmigration den självklara lösningen på detta problem:

— Sedan länge har forskare visat på de ekonomiska kostnaderna av klimatförändring och klimatanpassning. Men minst lika viktigt blir att räkna med och planera för kommande migrationsströmmar.

— Vi ser ju redan i dag att klimatet har blivit värmare och att värmeböljor har blivit mer intensiva och orsakar mer problem. Det är en gradvis förändring och en pågående process, kommenterar Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI, till SVT.

På frågan om den som läser forskningsrapporter bör oroa sig, svarar han:

— Ja, studien pekar tydligt på att klimatförändringarna påverkar många människor. Kraftig temperaturökning i kombination med befolkningstillväxt kommer att göra väldigt många människor utsatta. Det kommer att krävas anpassningsåtgärder i regioner och länder som inte alltid är de mest resursstarka.

Intervjuaren frågar Kjellström om han ser samma mönster i sin egen forskning:

— Gällande klimatet så gör vi det definitivt, men det som är lite annorlunda är att de kopplar på befolkningsmängden och hur många människor som kommer att bo inom olika klimatzoner vilket vi inte gör, säger Kjellström.

I artikeln nämns ingenting om forskare världen över som ifrågasätter teorier om en långsiktig global temperaturhöjning av de här dimensionerna. Ej heller ifrågasätts massmigration av människor från den globala södern till västvärlden som en lösning på en överbefolkning som orsakats av en medvetet förd global politik.

Källor:
Miljarder människor kan tvingas fly om extremvärmen sprider sig
Risk för flyktingvåg när extremvärmen sprider sig
Exaggeration About Global Warming Is Greater Than Ever


  • Publicerad:
    2020-05-08 15:00