INRIKES. Polisen får inte mörka uppgifter som etnicitet, religion eller sexuell läggning. Det slår polismyndighetens etiska råd fast.

polisen-1440x960

Efter att utlänningar begått sexuella övergrepp mot unga flickor under festivalen ”We are Sthlm” och det faktum att polisen senare mörkade det inträffade skapade stor debatt i Sverige. Därför begärde den ökände rikspolischefen Dan Eliasson att polismyndighetens etiska råd skulle uttala sig huruvida polisen ska vara transparenta eller inte gällande invandrarbrottslighet.

— Rikspolischefen ville ta upp det här igen med tanke på att flyktingsituationen är som den är och med tanke på det som eventuellt hände under We are Sthlm där polisen anklagades för att mörka, säger ledamoten Kerstin Wigzell.

Redan i februari 2014 behandlade rådet frågan och man slår nu ännu en gång fast att man inte får mörka uppgifter gällande etnicitet, religion eller sexuell läggning. Man menar dock att om sådana uppgifter ska lämnas ut måste de vara relevanta i sammanhanget.

”Polisen kan inte avstå från att lämna information, som är relevant i sammanhanget, av det skälet att den t.ex. kan utnyttjas politiskt av vissa grupper. Istället måste all informationsgivning styras av saklighetshänsyn”, skriver man i sitt yttrande.

Rådet kommer nu gå in djupare i frågan och lämna rekommendationer om hur man ska hantera olika situationer.

— Det sa vi att vi eventuellt vill gå in mer på. Om polisen tar fram en rapport om människohandel är det uppenbart att etnicitet är relevant, men det är stor skillnad på det och ett pressmeddelande eller en enskild polisman som får en mikrofon framför sig, säger Wigzell.

Polisens fackförbund, Polisförbundet, är positiva till tydligare riktlinjer då deras medlemmar vid flera tillfällen uttryck osäkerhet kring hur bland annat uppgifter om etnicitet ska behandlas.

— Det är bra om uppdraget är så tydligt som möjligt. Sedan kommer man aldrig att kunna täcka in alla situationer men vi har medlemmar som vid flera tillfällen uttryckt osäkerhet kring detta och det är bra om den elimineras så långt det går, säger förbundets kommunikationschef Jimmy Mannung.

Källa:
Polisen får inte mörka känsliga uppgifter


  • Publicerad:
    2016-03-08 18:30