FINLAND. Nästan en fjärdedel av de finska poliser som svarat på en enkät för Lännen Media menar att främlingsinvasionen utgör ett mycket stort hot mot Finland och finländarnas säkerhet. Fyra av fem tror att situationen utgör ett åtminstone rätt så stort hot.

Poliserna uppger att de sett fall där integrationen har misslyckats och att de befarar att de här fallen kommer att bli fler.

Ungefär hälften anser att brandbombsattackerna mot asylboenden utgör åtminstone ett rätt så stort säkerhetshot, men de flesta ansåg att attackerna var enskilda fulla personers dumheter.

Sannfinländarna populära
Ungefär hälften av poliserna som svarade på enkäten uppger att de röstade på Sannfinländarna eller Samlingspartiet.

25,1 procent av de som svarade röstade på Samlingspartiet och 24,4 procent på Sannfinländarna. I senaste riksdagsvalet fick Samlingspartiet 18,2 procent och Sannfinländarna 17,7 procent, vilket antingen tyder på att det generella stödet för de två partierna ökat sedan valet eller att poliser i högre grad än andra grupper stödjer dem. Samlingspartiet och Sannfinländarna utgör tillsammans med Centern den nuvarande regeringen i Finland och Sannfinländarna är EU- och invandringskritiskt.

Endast 0,8 procent av poliserna röstade på Vänsterförbundet. Ungefär en av fem poliser ville inte uppge vilket parti de röstat på.

Nästan 2 500 poliser, alltså ungefär en tredjedel av Finlands poliser, deltog i undersökningen.

Källa:
Lännen Media: Poliser tror att asylläget hotar säkerheten


  • Publicerad:
    2016-03-06 12:50