NORDEN. Enligt en rapport som finska statsrådet beställt har närmare trehundra personer i Finland kopplingar till terrorism. Den organiserade brottsligheten ökar bland invandrarna och Finland har lyckats sämst inom OECD i integrering. En fortsatt flyktingström kommer att kraftigt öka medborgarnas otrygghet.

I Europa förutspås en otrygg framtid i rapporten som varnar för det finska samhällets sårbarhet. I rapporten framgår det att Finlands polis, tull och gränsbevakning knappt klarar av dagens situation. Om tio- eller hundratusentals flyktingar försöker komma in i landet, skulle det innebära svåra konsekvenser för den interna säkerheten.

I Sverige finns det 55 områden vilka benämns som ”no go-zoner”. I dessa områden verkar organiserade kriminella nätverk som förorsakar betydande otrygghet i samhället. Samma utveckling förutspås nu i Finland.

I rapporten står följande om det senaste halvårets utveckling i Sverige gällande invandring:

”Inget europeiskt lands samhällsfred och ekonomi klarar av en fortsatt otyglad invandring. De stora svenska städernas utveckling och politiska helomvändning hösten 2015 är ett tecken på detta.”

Flera centrala myndigheter står bakom rapporten som koordinerats av polisyrkeshögskolan.

Socialhjälp till terrorister

Rapporten hänvisar till en ny nationell riskanalys för Finland som visar att invandrarföreningar kan utnyttjas för finansiering av terrorism. Redan nu är detta ett faktum menar förundersökningsmyndigheter och åklagare. Utsökningsmyndigheterna har indikationer på att socialunderstöd som utbetalas åt personer med utländsk bakgrund har gått direkt till terroristorganisationer.

Drivs till brott

”Enligt vissa undersökningar hittar man i genomsnitt fler personer bland illegala invandrare som har ett utpräglat behov av att ta risker och som därför också löper större risk att göra sig skyldiga till brott eller utsättas för brott”, står det i rapporten.

En orsak är att den organiserade brottsligheten utnyttjar invandrare. Oftast kommer gängledarna från samma regioner som invandrarna och tvingar dem till kriminella tjänster. Familjemedlemmar som är kvar i hemlandet kan utsättas för hot och användas som utpressningsmedel för att invandraren ska gå med på exempelvis narkotikabrott eller prostitution.

I Finland ökar segregeringen i förorterna. Kråkkärret i Åbo är det område i Finland där mest personer med utländsk härkomst bor. 42 procent av de ca 9 000 invånarna talar något annat språk än finska eller svenska.

Finlands säkerhetspolis (Supo) räknar med att antalet jihadister i Finland kommer att öka i relation till invandringen.

Källa:
Invandringen hotar kraftigt vår säkerhet


  • Publicerad:
    2016-02-18 18:25