FINLAND. Asylsökare i 17-årsåldern anklagar nu äldre finska kvinnor för att ha köpt sex av dem för strax under 200 kr.

Svenska Yle skriver:

När Svenska Yle följer med asylsökande unga män som får lära sig om den finska kvinnokulturen, visar det sig att pojkarna är ytterst förvirrade över vad de lär sig om finska kvinnor och vad de själva ser ute på gatan.

Ensamkommande minderåriga flyktingpojkar på flyktingförläggningen vid Diakonissanstalten i Helsingfor uppger nämligen att två äldre finska kvinnor har erbjudit dem pengar i utbyte mot att få ha sex med dem.

17-åringarna påstår att de tackade ja och hade sex med kvinnorna för 20 euro.

— Jag vet att killarna har använt marijuana och andra milda droger i sitt hemland och om någon vet att de här pojkarna har haft sex för 20 euro så kanske de börjar erbjuda droger också, säger en orolig kvinna som arbetar som lärare åt de ”ensamkommande flyktingbarnen”.

Trots det påstådda sexköpet verkar varken polisanmälan eller barnskyddsanmälan finnas. Nyheten om de utnyttjade ”flyktingbarnen” kommer lägligt efter vågen av sexövergrepp som invandrare begått mot europeiska kvinnor runtom i Europa. Då det saknas bevis och polisutredning är nyheten i princip att betrakta som ett rykte som media förstorar upp för att skapa sympati för invandrare och i förläningen även förståelse för invandrare som förgriper sig på kvinnor.

Källa:
Ensamkommande flyktingpojkar säger sig ha erbjudits pengar för sex


  • Publicerad:
    2016-01-16 23:15