MIGRATIONSVERKET. En kvinnlig anställd på Migrationsverket riskerar nu att avskedas efter att ha utövat påtryckningar mot sina kollegor. Anledningen ska ha varit att hon ville få igenom ett uppehållstillstånd till sin make.

En anmälan har upprättats mot en kvinnlig anställd på Migrationsverket i Stockholm, efter att hon försökt påverka sina kollegor till att ge hennes make uppehållstillstånd. Kvinnan ska ha vid flertalet tillfällen försökt utöva påtryckningar mot de kollegor som hade hand om makens ärende, för att skynda på processen och förmå dem att ge bifall.

Hon anklagas även för att ha gjort otillåtna slagningar i Migrationsverkets register, och har tidigare erhållit varningar för detta.
Enligt anmälan ska hon ha ”använt tillvägagångsmetoder som inte kan uppfattas som något annat än ett uppsåtligt sätt att kringgå myndighetens rådande regelverk”.

Nu vill myndighetens regionchef i Stockholm att kvinnan avskedas. Enligt den utredning som gjorts är kvinnans agerande ”oacceptabelt”, och kan innebära ett brott mot anställningsavtalet.

Källa:
Anställd på Migrationsverket hotas av avsked


  • Publicerad:
    2017-12-03 08:00