BROTT. Enligt polisen kan det vara den ”nordiska alkoholkulturen” som är bakomliggande orsak till att asylsökande pojkar och män utsätter svenska kvinnor för sexuella övergrepp, detta enligt en bilaga till polisens rapport ”Lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder”.

Polisen har färdigställt en rapport kallad ”Lägesbild över sexuella ofredanden samt förslag till åtgärder” och en bilaga till denna. I rapporten framkommer att asylsökande pojkar och asylsökande män är förövare i majoriteten av de anmälda fallen av sexuella övergrepp som rapporten analyserar.

I rapportens bilaga tar polisen också upp statistik och bakomliggande orsaker till fysiskt och sexuellt våld, trakasserier och stalking som drabbar kvinnor i Sverige.

”Sverige ligger i topp i ny EU-statistik över fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor, sexuella trakasserier och stalking. Slutsatsen är att resultatet är en konsekvens av den nordiska alkoholkulturen, men också av icke-traditionella könsroller”, skriver polisen.

Linda Staaf som är chef vid polisens underrättelseenhet för Nationella operativa avdelningen, säger till media att man nu ska granska rapporten.

— Jag ska titta med handläggarna som skrivit i de delarna och höra om något har blivit galet eller vad detta är, säger Staaf.

Källa:
Polisens feministiska hypotes: Asylsökare våldtar på grund av ”nordisk alkoholkultur”


  • Publicerad:
    2016-05-19 22:40