VAPEN. Polismyndigheten verkar nu, åtminstone i vissa fall, ha slutat följa existerande svensk vapenlagstiftning för att istället fatta beslut utifrån ännu ej antagna lagförslag från EU.

Lars Wilderäng - bloggare och författare som ligger bakom avslöjandet.

Lars Wilderäng – bloggare och författare som ligger bakom avslöjandet.

Det är Lars Wilderäng som på sin blogg skriver om ett fall där en ostraffad man nekats vapenlicens för ett vapen trots att han enligt svensk vapenlagstiftning ska få licensen. Polisen har som motivering till avslaget hänvisat till EU:s förslag på nya och mer restriktiva vapenlagar som ännu inte har antagits och kommer att omarbetas. Wilderäng skriver:

Polismyndigheten avslår licenser på jaktvapen godkända av Naturvårdsverket, genom att hänvisa till EU-komissionens förslag till EU-direktiv, som inte ens är klubbat och kommer omarbetas. Detta framgår av ett uttalande om ”Tillämpning av vapenlagen” som Polismyndighetens Peter Thorsell gjort enligt handlingar jag har fått tillgång till.

Ärendet gäller en halvautomatisk studsare, som fått avslag på licensansökan. Vid överklagan till förvaltningsrätten hänvisar polisens Peter Thorsell till EU-komissionens förslag till EU-direktiv kring vapen. Ett direktiv som svenska regeringen enligt Anders Ygeman inte stöder och som EU-kommissionen kommer omarbeta.

Wilderäng har försökt kontakta inrikesminister Anders Ygeman (S) via dennes presstjänst men fick inget svar om det specifika fallet. Däremot fick han följande generella svar:

Polismyndigheten har i likhet med övriga myndigheter en skyldighet att följa befintlig svensk lag och kan i sin myndighetsutövningen inte hänvisa till eventuell kommande lagstiftning.

Då det klart och tydligt står att myndighetsutövning inte får baseras på eventuell kommande lagstiftning, utan ska grunda sig på befintlig svensk lag, frågar sig Wilderäng om inte polisman Peter Thorsell då måste ha gjort sig skyldig till tjänstefel när han just gjorde det polisen inte får göra.

Russofoben Wilderäng gör i slutet av sitt blogginlägg en intressant historisk återkoppling:

Relaterat tål det att påminnas om att motarbetande av de frivilliga skytterörelserna, sportskyttar, jägare och med det tillgången till vapen var ett dokumenterat sätt som KGB arbetade med att sänka försvarsförmågan i Väst under kalla kriget. Man kan och bör fråga sig vem som gynnas av polisens jakt på Sveriges laglydigaste intressegrupper, nämligen jägarna och sportskyttarna, som per definition måste vara laglydiga för att ha sina vapenlicenser. Försvarsmakten säger själva nej till EU:s förslag till vapenlagstiftning.

Att avväpningen i väst skulle drivas på från ryskt håll, ifall det är vad Wilderäng vill antyda, får ses som en paranoid konspirationsteori. Däremot att eliten i väst med EU-byråkrater i täten vill avväpna den vita civilbefolkningen i västvärlden är ett uppenbart faktum.

Källa:
Polisen avslår vapenlicenser på ej existerande EU-lagar


  • Publicerad:
    2016-03-16 17:35