USA. Enligt en ny undersökning motsätter sig 54 procent av amerikanarna att president Barack Obama använder sig av sin exekutiva makt för att stifta strängare vapenlagar.

På frågan ”Är du för eller emot att Obama använder sig av dekret för att införa striktare vapenlagar?” svarade 54 procent av de tillfrågade att de var emot att president Barack Obama använder sig av sin exekutiva makt för att stifta strängare vapenlagar. Och på frågan om Obamas hårdare vapenlagar kommer att vara effektiva svarade 57 procent att de inte kommer att bli effektiva.

55 procent av de tillfrågade svarade också att ”politiken som Obama föreslår kommer att föra landet i fel riktning” . Majoriteten av de tillfrågade är inte ens vapenägare. Enbart 40 procent svarade att de hade vapen i huset. Undersökningen är utförd av CNN/ORC.

Tidningen New York Daily News har också rapporterat om att samtliga 15 av de senaste massmördarna i Amerika blev godkända i bakgrundskontrollen innan de fick köpa sina vapen. Därför, menar tidningen, kommer fler bakgrundskontroller vid vapenköp inte att förhindra nya massakrer.

Källor:
Full results: CNN/ORC poll on guns in America
Barack Obama’s executive actions on gun control are meaningless


  • Publicerad:
    2016-01-08 18:35