AMERIKA. Efter att USA:s president Barack Obama försökt att stoppa deporteringen av illegala migranter kommer nu landet Högsta domstol att granska fallet.

Obamas vita hus.

Vita huset, om Obongo får välja.

Under november 2014 gick USA:s president Barack Obama förbi kongressen och skyddade genom ett exekutivt beslut utlänningar som befinner sig illegalt i landet från utvisning.

Delstaten Texas, tillsammans med 25 andra delstater, valde dock att gå till domstol för att få stopp på Obamas planer. Högsta domstolen har nu beslutat att granska Obamas exekutiva beslut.

— Vi är nöjda över att Högsta domstolen har beslutat att granska immigrationsfrågan, sade Brandi Hoffine som är talesperson i Vita huset.

Om Högsta domstolen väljer att förkasta presidentens beslut kan omkring fyra miljoner illegala invandrare förvänta sig att jagas av myndigheterna.

Källa:
HD granskar Obamas migrantförsök


  • Publicerad:
    2016-01-19 19:40