Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Brottsförebyggande rådet sågar EU:s nya vapendirektiv

Av Redaktionen, 2016-01-05
redaktionen@nordfront.se

EUROPA. Nu sågar Brottsförebyggande rådet EU:s nya vapendirektiv och menar att inskränka vapeninnehavet hos laglydiga medborgare inte kommer att ha någon effekt på brottsligheten.

jakt

Efter terrordåden i Paris föreslog Europeiska kommissionen att man på EU-nivå ska införa lagar som inskränker laglydiga medborgares vapeninnehav. Bland annat vill man göra vissa typer av halvautomatiska kulvapen olagliga, införa femårslicenser för jaktvapen och vid förnyad licens kräva en sinnesundersökning.

Hur hårt det nya lagförslaget kan komma att slå mot sportskyttar, vapensamlare och jägare i Europa är det ännu ingen som vet och förslaget har ännu inte antagits. Flera medlemsländer i den Europeiska unionen har redan sagt blankt nej till inskränkningar och nu sågar även det svenska Brottsförebyggande rådet (BRÅ) EU:s förslag.

BRÅ har lämnat in ett remissvar till EU-kommissionen där man konstaterar att inskränkningar i vapenlagstiftningen inte kommer att få någon som helst effekt på brottsligheten. Dock verkar man inte ställa sig emot förslaget och menar lite kryptiskt att det inte kommer att ha någon effekt ”på kortare sikt”:

Direktivet har i huvudsak betydelse för hanteringen av legala skjutvapen. Från ett nationellt perspektiv kan man nämna att det i Sverige är illegala skjutvapnen [sic] som i störst utsträckning används vid brott. Som exempel kan nämnas att skjutvapen används vid i snitt 15 – 20 av de ungefär 90 fall av dödligt våld som årligen sker i landet. Endast i 1 – 3 av dessa fall sker det med legala skjutvapen.

BRÅ ställer sig således tveksam till om de föreslagna skärpningarna, på kortare sikt, kommer att ha önskad effekt på den mycket allvarliga brottslighet som beskrivs som motiv och syfte till förslaget.

Även försvarsmakten har varit kritisk till ett nytt gemensamt vapendirektiv eftersom det kommer att ”ha negativ inverkan på totalförsvaret och på förbandens krigsduglighet genom att försämra möjligheterna till träning och tävling för Försvarsmaktens personal och för medlemmarna i de frivilliga försvarsorganisationerna och skytteförbunden samt innebära ökade kostnader för utbildning och utveckling av metoder”.

Källa:
BRÅ: EU:s skjutvapenförbud kommer inte hjälpa


  • Publicerad:
    2016-01-05 15:00