SVENSKFIENTLIGHET. Malmös ”antirasistiska” skolnätverk, där 17 skolor ingår, höll en konferens i Malmö under torsdagen i syfte att indoktrinera eleverna i så kallad antirasism.

Under torsdagen höll Malmös ”antirasistiska” skolnätverk en konferens i Malmö. I det så kallade antirasistiska skolnätverket ingår 17 högstadieskolor i Malmö som ska samverka med varandra mot ”rasism” och ”diskriminering”. Under konferensen talade man om vikten av att bekämpa kritik mot judar och muslimer, alltså det nätverket benämner som ”antisemitism” och ”islamofobi”.

På konferensen fanns bland annat Svenska kommittén mot antisemitism, Borlänges Islamiska Ungdomsförening och Ungdom Mot Rasism representerade. Juden Mathan Ravid från SKMA och muslimen Hussein Hamad från Borlänges Islamiska Ungdomsförening höll föreläsningar om stereotyper, rasism och historia där man indoktrinerade eleverna i att ras och kultur inte skulle existera.

Vänsterextremisten Hanna Thomé från Vänsterpartiet var alldeles hänförd av den svenskfientliga konferensen och påstod att man fick neka många elever att medverka eftersom det var så många som ville vara med.

— Jag tycker det är så oerhört häftigt. Det har varit ett stort intresse från eleverna, vi kunde inte ens ta emot alla som ville komma idag. Det är så viktigt att jobba mot rasism utifrån elevernas upplevelse. Det behövs en plattform för detta, hävdar hon.

Petter Carlsson Söderstrand, representant från den svenskfientliga organisationen Ungdom Mot Rasism, var också med på konferensen och hävdade att eleverna själva var mycket positiva till konferensen. Söderstrand som själv är bisexuell säger att han först var medveten om att hans sexuella störning är osund men anser ändå att eftersom lagarna tillåter det så måste det vara okej.

— Eleverna ville engagera sig men har förstås inte alla verktygen att klara av det själva. I det här nätverket kan elever träffas, vända på fördomar och ifrågasätta stereotyper och normer. Alla elever utsätts för kränkningar eller är med om kränkningar. Det är många som växer upp och tror det är fel på dem själva. Jag är bisexuell själv och har ändå levt med tanken att det är ett fel, trots att det är okej i lagarna.

Källa:
En konferens mot rasism


  • Publicerad:
    2015-03-05 22:40