INRIKES. En vän av ordning anmälde polismyndigheten till Justitiekanslern efter att Nationella insatsstyrkan stormat familjen Hagbergs hus och riktat vapen mot en gravid kvinna och hennes två barn. JK menar dock att beteendet var helt i sin ordning och la ner anmälan.

Anmälan löd som följer:

Den 18 december 2013 gjorde de en husrannsakan hos Emil Hagberg, en ledare hos Svenska motståndsrörelsen.
De satte in Nationella Insatsstyrkan, som med dragna vapen stormade huset.
Emil Hagberg satt vid tillfället i förvar hos polisen, så de stormade in med dragna vapen mot Hagbergs gravida hustru Johanna och parets två små pojkar.
Detta förfarande är vidrigt, skändligt och oridderligt.
De borde ringt på och förklarat sitt ärende, sedan låtit Johanna och pojkarna gått ut och lekt medan de gjort sitt ärende.
Myndighetsmissbruk och diktaturfasoner är det. De vill kväsa oliktänkande.
Jag vill att rättvisa skipas.

Justitiekanslern la dock ner ärendet snabbt. I ett brev undertecknat av en Anna-Karin Larsson meddelades följande besked:

Justitiekanslern kommer inte att vidta någon åtgärd med anledning av vad du har anfört.

Nordfront vill å familjen Hagbergs vägnar tacka personen som skickade in anmälan för att denne tog sig tid att göra det även om det inte ledde någonstans.


  • Publicerad:
    2014-01-29 22:35