INRIKES. De senaste åren har kvinnliga poliser toppat listorna bland de yrkesgrupper som är mest sjukskrivna. Några av anledningarna är en pressad organisation och dubbelarbete menar det nationella huvudskyddsombudet.

Poliskvinnorna står för den kraftigaste ökningen och ligger en bra bit över snittet bland de yrkesgrupper som sjukskriver sig mest. Detta gäller yrkesgrupper med eftergymnasial utbildning och ökningen mellan 2012 och 2014 är högre än tidigare år enligt Försäkringskassan.

— Arbetsbelastningen är för hög och återhämtningen för dålig, säger Emma Cronberg, nationellt huvudskyddsombud.

Under perioden 2012 till 2014 har polisen i snitt 96 sjukfall av 1000 anställda. Bland kvinnliga poliser är den siffran 151 sjukfall vilket är en ökning på 28,5 procent.

Emma Cronberg menar att det är långtidssjukskrivningarna som ökar mest och det oroar henne. Hon påpekar också att det är svårt att arbeta med att få ner sjukskrivningarna då de hela tiden får arbeta med operativa frågor samt frågor rörande omorganiseringar.

Källa:
Kvinnliga poliser allt sjukare


  • Publicerad:
    2015-12-14 20:15