EU. Rapporter visar att en av tio migranter försvinner bortom all bokföring i Europa. Nu vill EU införa nästa steg i övervakningssamhället, ansiktsigenkännande kameror.

face_recognition

Det har försvunnit många främlingar i Europa det senaste året. Bara i Tyskland förra året försvann uppskattningsvis 130 000 människor, det är en av tio som anlände till landet. EU-kommissionen kritiserar nu de regler som hindrar dem från att samla information om invandrarna och letar nu efter nya lösningar.

Förslaget är ett kamerasystem som ska kunna läsa av ansikten. Projektet beräknas att kosta kring 285 000 000 kronor och kommer att bekostas av skattemedel. I förslaget ingår även att man skall kunna spara information om barn så unga som sex år gamla, istället för det tidigare fjorton. Man vill också kunna lagra informationen i fem år istället för tidigare arton månader.

Detta är i praktiken en uppgradering av det nuvarande Eurodac-systemet som migrationsverken använder idag. I Eurodac lagras alla emigranters fingeravtryck vid registrering, vilket betyder att det land som har fingeravtrycken är det land som de sökt asyl i.

Om detta förslag går igenom så beräknas systemet kunna vara igång tidigast 2020.

Källor:

EU to start logging migrants’ FACES as one in ten DISAPPEAR after reaching shores
EU Plans To Install Facial Recognition Technology For Disappearing Migrants


  • Publicerad:
    2016-05-16 21:50