SVERIGE. Polismyndigheterna ökar sin hemliga övervakning genom dolda mikrofoner och kameror. Fortfarande är det dock övervakning av elektronisk kommunikation som är vanligast.

Mångkultur i Borlänge. Foto: Nordfront.se

Polisens hemliga övervakning har ökat under de senaste åren. Foto: Nordfront.se

Polismyndigheternas hemliga övervakning av det svenska folket med dolda mikrofoner och kameror ökar. Allra vanligast är dock övervakning av elektronisk kommunikation. Kraven på misstanke om grov brottslighet för att få tillstånd att exempelvis bedriva telefonavlyssning har sänkts, vilket har utökat polisens möjligheter att använda sig av det.

Under de senaste åren har det skett en ökning av övervakningen. 2013 gav domstolarna cirka 4000 övervakningstillstånd gällande elektronisk kommunikation och 2015 ökade den siffran till cirka 6000.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation innebär bland annat att polisen tar reda på vem som ringer och från vilken plats. Det handlar också om att ta fram information för avlyssning av enskilda personer telefoner. Något som försvårar övervakningen är att de som övervakas använder sig av telefoner med kontantkort istället för abonnemang och att dessa personer ofta byter telefoner.

— Ett tillstånd gäller en person och en telefon, byter han eller hon telefon så blir det ett nytt tillstånd, så att ju fler telefoner man använder ju fler tillstånd blir det fråga om, säger Göran Hellström som är överåklagare på åklagarmyndigheten.

Källa:
Polisens hemliga övervakning ökar


  • Publicerad:
    2016-06-03 14:10