MÅNGKULTUREN. På grund av den hotfulla situation som uppkommit för ambulanssjukvårdare i invandrartäta områden kräver nu Moderaterna att de utrustas med skottsäkra västar och kroppskameror.

Genrebild. (CC BY-SA 4.0)

Moderaterna i Stockholm har kommit med ett förslag som ska ”öka tryggheten” för ambulanssjukvårdare i invandrartäta områden. Bland annat menar de att sjukvårdarna ska utrustas med skottsäkra västar och kroppskameror. Man hänvisar bland annat till terrordådet på Drottninggatan under förra året samt de ökande gängskjutningarna som skäl för den nya utrustningen. Vårdförbundet motsätter sig dock förslaget och menar att det är polisens ansvar att säkerställa ambulanssjukvårdarnas trygghet.

— Vi ska inte behöva de här grejerna. Polisen finns som buffert vid de här tillfällena. Vi verkar bakom de så kallade heta zonerna. Polisen evakuerar folket till oss. Vi ska ju inte stå vid fronten på det sättet, säger Karl Söllvander, skyddsombud för Vårdförbundet.

Han menar även att en kroppskamera skulle kunna provocera de boende i de invandrartäta områdena så pass mycket att det skulle kunna resultera i våld mot ambulanssjukvårdarna.

— Vi jobbar med ett klientel som inte alls vill ha sådant här i närheten. Det kan trigga dem. Dessutom, om jag är i en vårdsituation och det kommer ett hot mot mig från ett annat håll, då riskerar jag att filma själva vårdsituationen, säger Söllvander.

Bland de andra förslagen i vad som kallas ”Trygghetslyftet” föreslår Moderaterna fler ordningsvakter samt mer övervakning av invånarna. Man menar att detta kommer kunna halvera antalet ”utsatta områden” till 2025. Huruvida dessa åtgärder kommer ha någon som helst inverkan på de ökande mångkulturella problemen i Sverige återstår att se.

Källa:
M-förslaget: Ge skottsäkra västar till ambulanspersonal


  • Publicerad:
    2018-04-01 10:00