INRIKES. Malmö tingsrätt vill försöka förebygga att hot och bråk uppstår i och utanför domstolen genom utökad kameraövervakning.

Malmö tingsrätt har i dagsläget fyrtio övervakningskameror uppsatta på området, men har nu lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen gällande att få utökad kameraövervakning. Enligt ansökan behövs åtgärden då hot, bråk och störningar har blivit ett växande problem, särskilt i ungdomsmål.

— Vi har gott samråd  med åklagare, försvararkollegiet och brottsoffermyndigheten så att vi får veta i för väg om det finns risk i något mål för att någon är otrevlig eller hotfull, säger Eva Wendel Rosberg, lagman på Malmö tingsrätt.

Man vill därför nu försöka förebygga att hotfulla situationer uppstår genom att sätta upp ytterligare kameror, bland annat en utanför den sal med förhöjd säkerhet där en polis och en ordningsvakt tidigare i år blev utsatta för våld.

Enligt Wendel Rosberg är det allt vanligare med ordningsstörningar i landets domstolar, men hon förnekar dock att detta gäller just Malmö tingsrätt. Hon påstår istället att det är ”en allmän känsla att det har blivit stökigare idag än för ett antal år sedan”.

Källa:
Utökad kameraövervakning ska säkra rätten


  • Publicerad:
    2018-05-29 06:00