TERRORISM. När Mona Sahlin diskuterar terrordådet i Frankrike och svenska IS-anhängare i ”Malou Efter Tio” i TV4 nämner hon Motståndsrörelsen två gånger och pratar även allmänt om ”nazister”.

Mona Sahlin säger i TV4-inslaget att mammor är det starkaste skyddet mot terrorism, då dessa enligt henne kan ange sina barn när de är på väg att få extrema åsikter så att myndigheter eller andra aktörer kan börja bearbeta personerna som är på väg att radikaliseras.

Enligt Sahlin kan ett tecken på att en man är på väg att bli en extremist vara att han börjar träna väldigt mycket. I fallet med religiösa extremister menar Sahlin att en bra lösning kan vara teologiska diskussioner med imamer som kan övertyga islamister om att de inte kommer till paradiset om de dör i strid för Islamska staten. Sahlin instämmer också i påståendet att hennes och regeringens mål är att ”omprogrammera” människors åsikter.

Trots att det som skulle diskuteras i programmet var terrorism med islamistiska förtecken lyckas Sahlin nämna Motståndsrörelsen och ”nazister” vid minst fyra tillfällen i inslaget. Som vanligt resonerades det också kring hur synd det är om invandrare som lever segregerade i ”utanförskap” och utsätts för ”orättvisor” och att detta är en av förklaringarna till att vissa muslimer blir terrorister.

Källa:
Mona Sahlin: ”Mammor kan förhindra rekrytering till terrorgrupper”


  • Publicerad:
    2015-11-16 14:35