VÄRLDEN. Ett lagförslag har diskuterats i EU gällande dataskydd och en av punkterna handlar om införandet av åldersgräns vid registrering samt ”rätten att bli glömd” på nätet.

EU har behandlat ett förslag angående ett nytt lagpaket om dataskydd. En av punkterna i det nya skyddet gäller sociala nätverk. Förslaget föreslår att medlemsländerna ska kunna förbjuda företag att behandla personlig information över barn under sexton år. Sidor som Facebook, Snapchat och Instagram kommer alltså, om förslaget går igenom, inte längre att vara tillåtet för barn under 16 år. Såvida de inte har målsmans tillstånd.

Dock så innehåller förslaget kompromisser och ger utrymme för medlemsländerna att själva välja en åldersgräns mellan tretton och sexton år. Detta på grund av att man vid förhandlingarna inte kunde enas. Valfriheten gillas dock inte av alla. Jurister ser på valmöjligheten som att det kommer att göra stora skillnader från land till land.

Det nya förslaget innehåller även ”rätten att bli glömd”. Med det innebär att du som konsument ska ha rätt att kräva av företag att de raderar personliga uppgifter om dig som inte längre är relevanta.

Reglerna som idag är verksamma kring området är tjugo år gamla och tar inte hänsyn till uppgifter som idag klassas som känslig information. Exempel på sådan information är genetisk hälsoinformation.

De företag som väljer att inte följa det nya reglerna kan bli skyldiga att betala fyra procent av sin omsättning i skadestånd.

Jean Philippe Albrecht (Gröna gruppen) var nöjd över förhandlingarna och säger:

— Reglerna återför kontrollen över medborgarnas data till medborgarna själva.

Utkastet till lagförslaget har en bit kvar att gå innan det kan antas som godkänt. På torsdag ska parlamentets utskott för rättsliga- och inrikesfrågor behandla frågan och det är först i början på nästa år som förslaget ska klubbas igenom.

Källa:
EU slår ner mot Facebooks dataöverföring


  • Publicerad:
    2015-12-16 18:05