ÖVERVAKNING. FRA, Försvarets radioanstalt, har fått kritik för sitt sätt att inhämta uppgifter. Regeringen väljer att hemligstämpla rapporten.

FRA (Försvarets radioanstalt)

Kontrollmyndigheten SIUN (Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten) har prickat FRA för brister i inhämtningen. SIUN menar att FRA har använt sig av så kallade särskilda metoder, enligt ett mötesprotokoll från januari i år. Vad som menas med ”särskilda metoder” vill varken SIUN eller FRA svara på och det hela omges av sträng sekretess.

FRA har prickats vid 11 tillfällen sedan 2009 för bland annat interna regelverk, rapportering till Säpo, bevarandebeslut med mera. SIUN arbetar just nu med två granskningar av FRA som båda handlar om hantering av personuppgifter.

Källa:
Regeringen hemligstämplar kritik mot FRA


  • Publicerad:
    2015-02-25 22:05