EU. Efter terrorattackerna i Frankrike höjer ett flertal EU-ministrar rösterna för en ökad övervakning av Internet. Enligt dem är det nödvändigt för att motverka ”hat och terror”.

Anders Ygeman.

Inrikesminister Anders Ygeman vill ha ökad övervakning.

Under ett ministermöte inom EU som hölls efter söndagens stora manifestation i Paris kom ett uttalande om ökad övervakning av Internet som skrevs under av ett flertal ministrar.

Bland de länder vars minister skrev under hittar vi bland annat Sverige (genom inrikesminister Anders Ygeman), Frankrike, Storbritannien, Polen, Holland, Tyskland och Danmark.

Uttalandet pekar ut Internet som en viktig arena för radikalisering och spridning av hat- och våldsbudskap. De stora Internet-operatörerna behöver samarbeta med myndigheterna för att ”skapa förutsättningar för snabb rapportering av material som syftar till att skapa hat och terror”, samt möjlighet att plocka bort material från nätet ”där det är lämpligt/möjligt”.

Dessutom står det i uttalandet i klartext att man ska rikta lättillgänglig propaganda mot unga människor för att slå vakt om ”fundamentala värden” och motverka ”indoktrinering” för att minska ”hatet” på Internet.

Trots att Sverige genom inrikesminister Anders Ygeman alltså skrev under uttalandet menar IT-minister Mehmet Kaplan att svenskarna inte behöver oroa sig för en ökad censur:

– Det gemensamma uttalandet innebär inte att vi kommer inskränka yttrandefriheten på nätet. Inte heller att vi kommer genomföra några förändringar i svensk lagstiftning, sa han.

Uttalandet förespråkar också ett införande av ett flygregister där PNR, Passenger Name Record, nämns som förslag. PNR har diskuterats i flera år och Sverige har hela tiden tryckt på för att implementera det, trots att kritikerna menar att det är integritetskränkande.

Syftet med PNR är att EU ska samla uppgifter om flygpassagerares namn, biljettbokningar, kreditkort, hotellbokningar och en mängd andra data som kan avslöja mönster i människors resande och därmed potentiella terrorister.

Källor:
Joint statement
EU-krav på nätövervakning efter Parisdådet
Sverige trycker på för nytt flygregister i EU


  • Publicerad:
    2015-01-12 22:50