EKONOMI. Enligt en undersökning placeras Sverige tio-i-topp i världen gällande icke-kontakta betalningar. Under 2014 ökade användandet av främst betal- och kreditkort med 8,1 procent och det görs i snitt 220 icke-kontanta transaktioner per invånare och år i landet.

kreditkort

Med en ökning på 8,1 procent under 2014 hamnar Sverige på topp-tio-listan i världen när det kommer till antalet icke-kontanta betalningar per invånare och land.

Bank- och kreditkort är idag det vanligaste icke-kontanta betalningsmedlet och står för 62,5 % av alla betalningar som inte görs kontant. Varje år genomförs i Sverige 2 133 miljoner kortbetalningar vilket motsvarar ett snitt på 220 transaktioner per invånare och år.

— Sverige ligger sedan länge i framkant när det gäller korttransaktioner, digitala betalningssätt och användarvänliga fintechtjänster. Internationellt sett står checkar fortfarande för 12 % av alla betalningar som inte görs kontant, säger Andreas Artelius vid Capgemini Consulting.

Capgeminis World Payments Report 2016 kartlägger varje år trender inom betalningar på den globala marknaden och Sverige ligger alltså mycket högt internationellt sett. I Sverige ökar också så kallade realtidsbetalningar och det finns idag 3,7 miljoner privata användare av Swish på den svenska marknaden.

— Realtidsbetalningar är en möjlighet för traditionella banker att på allvar konkurrera med fintechbolagen och erbjuda såväl användarvänliga som lättillgängliga tjänster till både privat- och företagskunder. Men, det är en resa som bankerna inte kommer att klara av på egen hand. Det är snarare i samarbetet mellan nya och traditionella aktörer som nya innovativa lösningar för den digitala konsumenten kommer att födas, säger Artelius.

Sett till hela världen förväntas icke-kontanta transaktioner öka med 10 procent under 2016.

Källa:
Svenskarnas betalvanor tvingar banker att leta fintechsamarbeten


  • Publicerad:
    2016-10-24 10:30