SVERIGE. Regeringen och Allianspartierna har enats om en blocköverskridande överenskommelse med åtgärder för att bekämpa terrorism och ”våldsbejakande extremism”.

Åtgärderna innefattar bland annat utökad övervakning av svenska medborgare, åtgärder mot illegala vapen och självklarheter som att offentliga medel inte ska gå till våldsbejakande budskap – något som kanske kan komma att drabba den utomparlamentariska vänstern. Annars vet vi sedan tidigare att Nordiska motståndsrörelsen och andra nationella klassas som ”våldsbejakande extremister” av regeringen, varför vissa av åtgärderna kan komma att användas mot oss.

Det här är en komplett lista över de 13 åtgärder som den nya överenskommelsen gäller:

 • Åtgärder mot rekrytering på internet.
 • Tydliggör kommunernas ansvar för ett strukturerat och konkret arbete med att förebygga radikalisering och rekrytering till våldsbejakande grupper.
 • Stöd för att det förebyggande arbetet ska fungera i praktiken och att goda erfarenheter tas tillvara.
 • Hemlig dataavläsning utreds.
 • Möjlighet att dela information digitalt för Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säpo vid Nationellt centrum för terrorhotsbedömningar (NCT).
 • Åtgärder mot illegala vapen och höjda straff för handgranater och explosivvaror.
 • Skärpt och tidigarelagd kriminalisering av terrorkrigsresor.
 • Snabbare stopp för missbruk av svenska pass. Max tre stycken per fem år ska få tas ut och giltighetstiden för barns pass ska förkortas.
 • Inga offentliga medel till våldsbejakande budskap.
 • Säkerställ polisens insatskapacitet.
 • Uppdrag till Åklagarmyndigheten gällande arbetet mot terrorism.
 • Åtgärder mot finansiering av terrorism.
 • Internationella åtgärder.

Källa:
Blocköverskridande uppgörelse om antiterroråtgärder


 • Publicerad:
  2015-12-10 15:35