INRIKES. Regeringen ska besluta om att utreda ifall hemlig dataavläsning ska börja användas för att bekämpa terrorism. Blir det verkligt innebär det att polisen kommer ha möjlighet att placera ut spionprogram som kan kringgå krypteringar.

I dag ska regeringen ta beslut om möjligheten till att börja använda sig av hemlig dataavläsning för att bekämpa terrorism ska utredas. Blir beslutet verkligt kommer det att innebära att polisen och säkerhetspolisen kommer kunna placera ut spionprogram i misstänka brottslingars datorer och telefoner.

Enligt inrikesminister Anders Ygeman måste polisen hänga med i den tekniska utvecklingen.

— Polis och säkerhetspolis ska följa med i den tekniska utvecklingen och ska ha möjlighet att avlyssna även krypterad information, säger Ygeman.

Sådana spionprogram som ska användas öppnar möjligheten att avläsa krypterad information – innan den krypteras. Polisen kan även ges möjlighet att plantera ut trojaner, en typ av virus, i privata datorer.

I bland annat Norge och Danmark använder man sig redan av hemlig dataavläsning. Under dagen beslutar den svenska regeringen om ifall detta ska utredas som en möjlig arbetsmetod även i Sverige. Under utredningen ska den nuvarande lagen ses över och möjligheten till att ändra den ska undersökas.

Om förslaget i framtiden går igenom kommer det innebära ett stort integritetsintrång för enskilda individer. Något som Ygeman säger att integritetsfrågan ska tas på stort allvar.

— Det är ett väldigt stort integritetsintrång. Därför tycker jag att det är rimligt att det prövas av domstol innan det kan användas och att vi är helt öppna med i vilken omfattning det sker och på vilket sätt det sker.

Ett förslag att lämna till riksdagen ska vara klart i november 2017.

Källa:
Hemlig dataavläsning kan bli tillåten


  • Publicerad:
    2016-05-12 08:50