YTTRANDEFRIHET. Facebook har introducerat ett nytt system som främjar ”brett betrodda” nyhetskällor och ska krossa nya medieaktörer. I en intervju med vänstertidningen Vox berätta juden Mark Zuckerberg hur hans företag Facebook främjar storbolagens nyhetsförmedling och svälter ut nya, oberoende alternativmedier.

Teckning föreställande Mark Zuckerberg: DonkyHotey (CC BY 2.0).

I januari introducerade Facebook ett nytt system i syfte att främja ”betrodda nyheter” och dess effektivitet märktes omedelbart: Trafiken från Facebook till judiska storbolag inom nyhetsförmedling, som CNN och NBS, ökade kraftigt, samtidigt som trafiken till konservativa och oppositionella nyhetsförmedlare minskade. Interaktionen på Facebook, sådant som ”gillande”, delande och antalet kommentarer, sjönk också för ett stort antal medieaktörer. Postningar om Donald Trump föll med 45 procent.

Enligt Breitbart News beskriver Mark Zuckerberg för Vox detta nya sorteringssystem på ett neutralt sätt. Han talar om att förmedla en mer ”meningsfull upplevelse” för Facebookanvändarna. Men enligt Bertibart News avslöjar Zuckerberg i denna intervju vad förändringen egentligen innebär: Facebook agerar nu som en förläggare med redaktionella åsikter om vad som utgör ”kvalitetsnyheter”, och som gör egna bedömningar om vad som utgör korrekta och pålitliga nyheter.

Det finns enligt Zuckerberg tre kategorier av falska nyheter som Facebook på detta sätt bekämpar: Spammare, statliga aktörer och äkta medieaktörer som förmedlar saker som de tror är sanna men har en varierande (lägre) grad av korrekthet och trovärdighet.

Facebook har låtit göra mätningar av vilka nyhetskällor som användarna anser vara trovärdiga. De behövde inte vara läsare av dem, det var bara deras känsla av trovärdighet som mättes.

— Ta Wall Street Journal eller New York Times. Även om inte alla läser dem, tror ändå folk att de representerar bra, trovärdig journalistik, medan bloggar som ligger ute i periferin som har hängivna anhängare inte är lika betrodda av människor som inte läser dem.

Det mest kända varumärket är helt enkelt det mest pålitliga. Därför leds nu mer trafik från Facebook till dem.

Zuckerberg berättar också i intervjun att Facebook hjälper de etablerade bolagsmedierna att nå fler betalande prenumeranter.

— Jag anser att vi har ett stort ansvar att hjälpa och stötta högkvalitativ journalistik. Vi har gjort mycket sådant och vi kommer att fortsätta med det.

Enligt Bretibart News innebär denna förändring att Facebook har gått från att vara en plattform där användarna fritt uttrycker åsikter och delar material till att ha blivit en förläggare som väljer ut material åt användarna.

Den amerikanske senatorn Ted Cruz har kommenterat förändringen med att den bör påverka Facebooks juridiska ställning. Nu är Facebook undantagna från lagar om publicistiskt ansvar. Så bör det enligt Cruz inte fortsätta att vara, i och med att Facebook tar på sig en förläggarroll. Detta öppnar eventuellt för möjligheten att göra Facebook direkt ansvariga för vad användarna publicerar i sina flöden, ungefär som fallet kan vara för publicister med kommentarsfält på Internetsidor.

Källa:
Mark Zuckerberg Explains How Facebook Will Try to Kill Alternative Media


  • Publicerad:
    2018-04-03 14:00