INRIKES. Säpo skriver i ett utskick till myndigheter i hela landet att se upp med främmande makter under coronakrisen.

Säkerhetspolisen (Säpo) larmar i ett utskick till myndigheter med känslig verksamhet och till sjukvården över hela landet att ”främmande makt utnyttjar denna situation” med coronakrisen för att försvaga Sverige.

I brevet till myndigheterna varnar Säpo under rubriken ”Covid-19 och säkerhetsskydd” för att ”främmande makts aktiviteter för att försvaga Sverige har intensifierats”.

Flera hot riktas mot Sverige. Det handlar om störningar vid anskaffning av viktig skyddsmateriel till sjukvården, och företag som utnyttjas när de letar efter investerare för att stärka kassan under pågående ekonomiska kris.

Säpo varnar också för spionage mot videokonferenser som blivit vanligare nu när personer på grund av rädsla för coronaviruset jobbar på distans, hemifrån.

Säkerhetspolischefen Klas Friberg varnade i slutet av mars för hot i samband med coronakrisen. Det var i samband med att Säpo släppte sin årsbok för 2019.

— Främmande makt drar nytta av den svåra situation som vårt samhälle befinner sig i. Det gäller inte bara Sverige utan vi får samma information från säkerhetstjänster i andra länder. Exakt vad vi ser vill vi inte gå in på, men den rådande situationen förstärker de sårbarheter som redan finns i vårt samhälle. Det innebär att vi kan komma att få se mer cyberspionage, desinformation, påverkansoperationer och strategiska uppköp, sade Friberg då.

I det nu aktuella brevutskicket anges inte vilka de hotande främmande staterna är, men i årsboken anges Ryssland och Kina vara de största hoten, vilket är samma stater som Säpo pekat ut under flera år.


  • Publicerad:
    2020-04-20 12:50