INRIKES. Nuvarande operativa chef för Säpo blir ny chef för Polisens nationella operativa avdelning (NOA), som på kort tid profilerat sig genom sin förföljelse av systemkritiker.

Blivande chefen för NOA, Johan Olsson. Skärmbild: YouTube.

Regeringen meddelade i torsdags att Säkerhetspolisens operativa chef sedan 2016 Johan Olsson, ersätter Mats Löfving som chef för Nationella operativa avdelningen (NOA) vid Polismyndigheten. Olsson blir även ställföreträdande rikspolischef, en tjänst som även Löfving kommer att inneha.

Rikspolischefen Anders Thornberg uttalar sig så här om utnämningarna till polisens hemsida:

— Nu förnyar och förstärker vi ledningen av svensk polis för att stå ännu bättre rustade att bekämpa den grova kriminaliteten. Genom förändringarna i Polismyndighetens ledningsgrupp säkras långsiktigheten i arbetet med att göra Sverige tryggt och säkert.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) uttrycker i ett pressmeddelande sin uppskattning över valet av ny chef för NOA och tillägger att Olsson är en ”skicklig och driven chef med mycket gott renommé”.

Han fortsätter:

Han kommer att spela en viktig roll i myndighetens fortsatta arbete med att hålla Sverige tryggt och säkert. Polismyndigheten växer kraftigt och har fått och får stora budgetförstärkningar, men har också en allt mer komplex hotbild att arbeta med.

NOA ersatte i januari 2015 Rikskriminalen. Avdelningen har funktionsansvar – vilket inbegriper personalansvar och resultatansvar – för den Nationella insatsstyrkan, Polisflyget, Nationella bombskyddet och Sektionen för särskilda insatser. Avdelningen har även tagit över vissa uppgifter från före detta Gränskontrollenheten.

Enheten är vidare Polismyndighetens kontaktpunkt gentemot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.

Exempel på brott som NOA har som uppgift att utreda är kulturarvsbrott, krigsbrott, artskyddsbrott, immaterialrättsliga brott, penningtvätt, finansiering av terrorism samt korruptionsbrott.

Under Mats Löfvings ledning har NOA gjort sig känd som en enhet med ambitioner att kväsa systemkritisk politisk opposition.

Man har till exempel aktivt verkat för att sabotera tillståndsgivna demonstrationer och trakasserat nationella. Inför valrörelsen 2018 var man till och med öppen med sina ambitioner att utöva sådana trakasserier, ett löfte som man sedan också infriade.

I jämförelse med Säpochefen Klas Friberg har Johan Olsson, som alltså nu lämnar Säpo för tjänsten som NOA:s chef, hållit en förhållandevis låg profil och har inte figurerat så mycket i medier.


  • Publicerad:
    2020-08-15 23:00